המכללה למנהל – מאקרו לתקשורת

לנוחיותכם, חומרי עזר לקראת המבחן ניתנים להורדה מכאן