אוניברסיטת ת”א – מאקרו למנע”ס

לנוחיותכם, חומרי עזר לקראת המבחן ניתנים להורדה מכאן