אוניברסיטת תל-אביב – מיקרו למנע”ס

לנוחיותכם, חומרי עזר לקראת המבחן ניתנים להורדה מכאן