האקדמית תל-אביב יפו – מיקרו לכלכלנים

לנוחיותכם, חומרי עזר לקראת המבחן ניתנים להורדה מכאן