מאקרו כלכלה

המכללה למינהל – כלכלה , מנהל עסקים, תקשורת

האקדמית תל-אביב יפו – כלכלה

הבינתחומי הרצליה – מנהל עסקים

אוניברסיטת תל אביב – מנהל עסקים

האקדמית קרית אונו – מנהל עסקים

מכללת אריאל – כלכלה