האקדמית תל-אביב יפו – מאקרו לכלכלנים

לנוחיותכם, חומרי עזר לקראת המבחן ניתנים להורדה מכאן