מיקרו כלכלה

המכללה למינהל - כלכלהמנהל עסקיםתקשורת

האקדמית תל-אביב יפו - כלכלה

אוניברסיטת תל-אביב - מנע”ס